Is pfas in drinkwater gevaarlijk

Is PFAS in drinkwater gevaarlijk? 1 reden om NU te stoppen met PFAS

Of PFAS in drinkwater gevaarlijk is? De PFAS kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid, afhankelijk van de concentratie, de duur en de manier van blootstelling. PFAS zijn chemische stoffen die in veel producten worden gebruikt vanwege hun water- en vuilafstotende eigenschappen. Ze breken echter nauwelijks af in het milieu en kunnen zich ophopen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Ze kunnen ook in het drinkwater terechtkomen, vooral als dat wordt gemaakt van rivierwater.

Volgens het RIVM voldoet het Nederlandse drinkwater nu al aan de normen voor PFAS-stoffen in de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn, die uiterlijk in 2026 moeten worden nageleefd. Deze normen zijn echter hoger dan de gezondheidskundige grenswaarde die de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in 2020 heeft uitgebracht. Deze grenswaarde geeft aan hoeveel PFAS-stoffen een mens veilig kan binnenkrijgen via voedsel, drinkwater, consumentenproducten en lucht. Mensen in Nederland krijgen nu via voedsel én drinkwater samen al meer PFAS-stoffen binnen dan deze grenswaarde.

Het RIVM adviseert daarom om de concentraties PFAS-stoffen in drinkwater in een aantal delen van Nederland de komende jaren te verlagen. Het uitgangspunt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dat het aandeel via drinkwater maximaal 20 procent van de gezondheidskundige grenswaarde is. Bij ruim de helft van de metingen in drinkwater dat van rivierwater is gemaakt, is de concentratie nu hoger. Dus PFAS in drinkwater gevaarlijk: Dat geldt ook voor één op de tien metingen in drinkwater dat van grondwater is gemaakt. De hoogste concentraties PFAS-stoffen in drinkwater liggen nu in West-Nederland, waar drinkwater vooral van rivierwater wordt gemaakt.

PFAS zijn schadelijk voor de gezondheid omdat ze zich kunnen ophopen in het lichaam en invloed kunnen hebben op verschillende organen en processen. Bij zeer hoge blootstelling is een verband met nier- en zaadbalkanker gezien. Bij langdurige blootstelling aan lage concentraties kan het immuunsysteem verzwakken. Dat kan betekenen dat mensen eerder ziek worden of minder goed reageren op vaccins. Andere mogelijke effecten zijn een verhoogd cholesterolgehalte, een verminderde vruchtbaarheid, een verstoorde hormoonhuishouding en een vertraagde groei en ontwikkeling bij kinderen.

De overheid neemt maatregelen om de PFAS-vervuiling te verminderen en te voorkomen. Zo worden er strengere eisen gesteld aan lozingen van industrieën die PFAS gebruiken of produceren. Ook wordt er gewerkt aan een verbod op het gebruik van PFAS-houdende producten waarvoor veilige alternatieven bestaan. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de beste manieren om PFAS uit het milieu en het drinkwater te verwijderen.

Als consument kun je ook zelf iets doen om je blootstelling aan PFAS te beperken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor producten die geen of minder PFAS bevatten, zoals pannen, kleding, cosmetica en voedselverpakkingen. Je kunt ook letten op het keurmerk ‘PFAS-vrij’ of ‘PFOA-vrij’ op sommige producten. Je kunt ook je waterkoker regelmatig ontkalken, omdat kalk PFAS kan vasthouden. Verder kun je je groente en fruit goed wassen of schillen om eventuele restjes PFAS te verwijderen.

Ja PFAS in drinkwater zijn gevaarlijk!

Ja, PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) in drinkwater kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. PFAS zijn chemische stoffen die persistent zijn in het milieu en moeilijk afbreken. Ze worden geassocieerd met verschillende gezondheidsrisico’s. Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot de gevaren van PFAS in drinkwater:

  1. Gezondheidseffecten: PFAS in drinkwater gevaarlijk! Blootstelling aan hoge niveaus van bepaalde PFAS-verbindingen kan verband houden met nadelige gezondheidseffecten, zoals schade aan de lever, het immuunsysteem, de voortplanting en de ontwikkeling. Dit kan leiden tot problemen zoals hormonale verstoring, verminderde immuunrespons, verminderde vruchtbaarheid en groeiproblemen bij kinderen.
  2. Cumulatieve blootstelling: PFAS kunnen zich ophopen in het lichaam en in het milieu. Blootstelling aan PFAS kan optreden via verschillende bronnen, waaronder drinkwater, voedsel, lucht en andere omgevingsfactoren. Het is belangrijk om rekening te houden met de cumulatieve blootstelling aan PFAS vanuit verschillende bronnen.
  3. Regulering en normen: Overheden stellen normen en richtlijnen vast voor PFAS-concentraties in drinkwater om de blootstelling te beperken en de waterkwaliteit te waarborgen. Het is van belang dat waterleidingbedrijven voldoen aan deze normen en regelmatig tests uitvoeren om de PFAS-niveaus te controleren.
  4. Broncontrole en preventie: Het verminderen van de bronnen van PFAS-verontreiniging is essentieel om de aanwezigheid ervan in drinkwater te verminderen. Dit omvat het beperken van het gebruik van PFAS-houdende producten, het vermijden van verontreiniging van bodem en waterbronnen door industriële activiteiten en het juiste beheer van PFAS-houdende afvalstoffen.

Blijf op de hoogte of PFAS in drinkwater gevaarlijk is!

Het is belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, onderzoek en behandelingstechnologieën met betrekking tot PFAS in drinkwater te volgen. Als je je zorgen maakt over PFAS in je drinkwater, kun je contact opnemen met je lokale waterleidingbedrijf voor informatie over de kwaliteit van het water en eventuele aanbevolen acties.

Lees meer over PFAS in ons kenniscentrum!

Webshop Keurmerk

Weten waar je mee te maken hebt

100% AzurAqua garantie

Op ons volledige Assortiment

Gratis Verzending

In Nederland en België

Eigen Voorraad

Directe levering uit eigen voorraad