Hoe komt pfas in mijn drinkwater?

Hoe komt PFAS in mijn drinkwater? 4 Voorbeelden

Hoe komt PFAS in mijn drinkwater? Maar wat is het eigenlijk? PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen) zijn soort chemische stoffen die gewoon overal in het milieu kunnen zijn. En soms kunnen ze zelfs in je drinkwater terechtkomen. Hoe gebeurt dat? Nou, er zijn een paar manieren waarop dat kan gebeuren.

Sommige bedrijven gebruiken PFAS en laten die in het water lekken. Als er bijvoorbeeld een fabriek is die PFAS gebruikt en het dicht bij een rivier of meer ligt dat drinkwater levert, kunnen de PFAS in dat water terechtkomen.

Dan is er nog het probleem van brandblusschuim. Dat spul bevat vaak PFAS en wordt gebruikt op luchthavens en militaire bases. Als er een brand is en ze gebruiken dat schuim, dan kunnen de PFAS in de grond terechtkomen en zo het drinkwater vervuilen.

Zelfs ons huishoudelijk afvalwater bevat soms wat PFAS. Dat komt omdat we producten gebruiken zoals antiaanbakpannen en waterafstotende kleding die PFAS bevatten. Wanneer we dat water zuiveren, lukt het niet altijd om alle PFAS eruit te halen. Dus blijft er wat van die spullen in het water achter.

PFAS in de lucht

PFAS kunnen zelfs in de lucht zweven en dan weer naar beneden komen. En als dat gebeurt, kunnen ze in het grondwater of oppervlaktewater terechtkomen.

Ook oude dingen en plekken waar vroeger PFAS werden gebruikt, kunnen nog steeds problemen veroorzaken. Deze stoffen verdwijnen niet snel uit het milieu, dus oude vervuiling blijft soms een probleem.

Het is belangrijk om te weten dat PFAS niet zo goed zijn voor de gezondheid. Daarom doen waterbeheerders en regeringen hun best om de aanwezigheid van PFAS in drinkwater te verminderen. Drinkwaterzuiveringsinstallaties kunnen verschillende technieken gebruiken om PFAS uit het water te halen. Als je je zorgen maakt over je drinkwater, kun je de informatie van je lokale watermaatschappij opzoeken om te zien wat ze eraan doen.

Lees meer over PFAS in ons kenniscentrum! <- Tip!

Hoe komt PFAS in mijn drinkwater?

PFAS kan op verschillende manieren in drinkwater terechtkomen. Enkele van de belangrijkste bronnen van PFAS-verontreiniging in drinkwater zijn:

  1. Hoe komt PFAS in mijn drinkwater? door Industriële lozingen: PFAS kan in het milieu terechtkomen als gevolg van industriële processen waarbij PFAS-houdende producten worden gebruikt of geproduceerd. Afvalwater van fabrieken en industriële installaties kan PFAS bevatten en kan in waterbronnen terechtkomen, waaronder rivieren, meren en grondwater.
  2. Hoe komt PFAS in mijn drinkwater? Door Brandbestrijdingsmiddelen: PFAS is aanwezig in sommige soorten brandbestrijdingsmiddelen, met name blusschuimen die worden gebruikt bij branden op luchthavens, militaire bases en brandweerkazernes. Het gebruik van deze blusschuimen kan leiden tot PFAS-verontreiniging van het omringende milieu, inclusief waterbronnen.
  3. Hoe komt PFAS in mijn drinkwater? Door Verontreinigde grond: PFAS kan in de bodem terechtkomen door het gebruik van PFAS-houdende producten of door verontreiniging van nabijgelegen terreinen waar PFAS is gebruikt of geproduceerd. Als de bodem verontreinigd is met PFAS, kan het uiteindelijk in het grondwater doorsijpelen en zo in drinkwaterbronnen belanden.
  4. Hoe komt PFAS in mijn drinkwater? Door Waterzuiveringsinstallaties: Traditionele waterzuiveringsinstallaties zijn mogelijk niet effectief in het verwijderen van alle PFAS-verbindingen uit het water. Hierdoor kan een deel van de PFAS in het water behouden blijven en doorgaan naar het behandelde drinkwater.

Het is belangrijk op te merken dat de aanwezigheid van PFAS in drinkwater afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en geografische locatie. Overheden en waterleidingbedrijven voeren routinematig tests uit om de PFAS-niveaus in drinkwaterbronnen te controleren en indien nodig passende maatregelen te nemen om de blootstelling aan PFAS te verminderen. Als je je zorgen maakt over PFAS in je drinkwater, kun je contact opnemen met je lokale waterleidingbedrijf voor informatie over de kwaliteit van het water en eventuele maatregelen die je kunt nemen.

Webshop Keurmerk

Weten waar je mee te maken hebt

100% AzurAqua garantie

Op ons volledige Assortiment

Gratis Verzending

In Nederland en België

Eigen Voorraad

Directe levering uit eigen voorraad